Stažení a instalace

Stažení softwaru Kramerius

Software Kramerius je vyvíjen pod licencí open source a lze ho volně a zdarma stáhnout z https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases

Před instalací softwaru Kramerius je třeba nainstalovat následující systémové komponenty:

Kramerius 5 nevyžaduje žádné specifické revize uvedených komponent, obecně je rozumné používat jejich pokud možno nejnovější aktualizace. Popis instalace a administrace těchto systémových komponent není součástí této dokumentace, předpokládáme, že administrátor aplikace Kramerius 5 ovládá instalaci a administraci výše uvedených komponent.

Operační systém, na kterém je možno tyto komponenty provozovat, může být libovolný, vlastní aplikace Kramerius 5 žádné speciální požadavky na systém nemá. Systém je vyvíjen a testován na běžných distribucích Linuxu. Hardware serveru musí být dimenzován na uvažované množství dat, doporučujeme minimálně dvojnásobnou velikost pevného disku, než je plánovaná velikost obrazových dat. Vzhledem k velké paměťové náročnosti práce s grafickými daty (náhledy stránek, zoomování) je třeba i při minimálním provozu aplikace alespoň 8 GB RAM.

Více informací o postupu instalace najdete zde: https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/Instalace

Aplikace pro mobilní zařízení

Aplikace pro mobilní zařízení jsou dostupné pro zařízení s operačním systémem Android (Google Play) a iOS (AppStore). Vývoj aplikací zastřešuje Moravská zemská knihovna (https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/digitalni-knihovna-kramerius).