Plánovaný rozvoj

V roce 2017 je kromě průběžné podpory vývoje nutné v co nejkratší době zajistit přechod na Fedoru 4 nebo Apache JCR (který Fedora 4 také využívá). Důvodem je nestabilita a technické problémy, které je nutné řešit u Krameria v největších instalacích s více než 30 milióny stran digitálních dokumentů (Národní digitální knihovna, Moravská zemská knihovna a Česká digitální knihovna). V rámci navrhovaného projektu by měl být vytvořen proces pro zajištění migrace stávajících dat.

Současně bude uživatelské rozhraní Krameria připraveno dle nového návrhu a migrováno na knihovnu Angular2. Předpokládají se úpravy vycházející z UX oponentury, která bude zajištěna specializovanou externí společností.

Průběžné práce na řešení problémů a rozšíření (issues and enhancemens) jsou navrženy v rozsahu 2MD (člověkodny) měsíčně. Práce budou zahrnovat rozšíření odhlasované projektovým realizačním týmem.

Knihovna Akademie věd ČR zajistila v rámci čtyřletého projektu financovaného z programu MK ČR NAKI v letech 2012–2015 vývoj České digitální knihovny (ČDK), která postupně agreguje obsah digitálních knihoven provozovaných v České republice. Původní záměr, že správu a rozvoj ČDK převezme Národní knihovna, nebyl dosud realizován. Správa a rozvoj České digitální knihovny je v současné době zajišťována Knihovnou AV ČR. Bez externího financování je velmi obtížné zajistit správu a rozvoj ČDK, včetně zapojování dalších knihoven. Grant by měl zajistit stabilitu i další rozšiřování ČDK, včetně podpory přechodu do Národní knihovny ve chvíli, kdy to bude možné.

Programátorské a administrátorské práce zajistí firma Incad/Search technologies, která se dlouhodobě podílí na vývoji systému Kramerius.