Kramerius

Kramerius je softwarové open source řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů.

Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika.

Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů, např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů, jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. born digital dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky.

Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, stažení jednotlivých stran (JPEG), případně tisk.

Z hlediska správy systém Kramerius umožňuje vytváření virtuálních sbírek, změnu přístupnosti, import, export a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Více informací na vývojové stránce (GitHub):